Ftherm® Scraped Surface Heat Exchanger production line for custard Mayonnaise
Ftherm® Scraped Surface Heat Exchanger production line for custard Mayonnaise
December 9, 2023
Ampoule Filling Machine
Ampoule Filling Machine
December 9, 2023

If System Of A Down wrote ‘The Ketchup Song (Asereje)’

December 9, 2023

If System Of A Down wrote ‘The Ketchup Song (Asereje)’

December 9, 2023

If System Of A Down wrote ‘The Ketchup Song (Asereje)’

Peeps!! Get the full song and Guitar Rig preset for the guitar tone from Patreon:

Get the full System Of A Down cover album here:

Alhariri Group banner ads 1

This is what Las Ketchup – The Ketchup Song (Asereje) would sound like if SOAD made a cover with Toxicity / Steal This Album production. Enjoy!

If you’re in need of music production (songwriting, instrument & vocal recording and mixing), I’m available for hire! Contact me at: moonicproductions@gmail.com

—–LINKS—–

• Linktree:
• Website:
• Instagram:
• Facebook:
• TikTok:

—–MY GEAR—–

🎸 SWEETWATER STORE:
🎹 THOMANN STORE:

👕 MERCH:

*The links above are Affiliate Links*

Video Duration: 00:02:25

Subscribe to Channel:

This video by Moonic Productions was liked: 4332 times

If you like this video by Moonic Productions, please support their CHANNEL by clicking on the SOURCE link below and Subscribe.

SOURCE

If you no longer want us to premier your channel, and want us to remove your video and not feature your channel anymore, please contact us.

Video Post Disclaimer:

The information contained in the video represents the views and opinions of the original creators of such Video Content or post, and does not necessarily represent the views or opinions of Sezmak Process.  The was made available for informational and educational purposes only. Sezmak Process does not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness, or completeness of the Video or Post Content. Sezmak Process does not warrant the performance, effectiveness or applicability of any sites listed or linked to in any Video Content or Post.

Copyright Issue:

If you find any of your copyrighted material in this post or video, please contact us, so we can resolve the issue.

© All rights reserved by respective owners.

Alhariri Group banner ads 4

50 Comments

 1. woooooow pronuncias muy bien el español

 2. Absolutely insane man! Perfect!

 3. I can't stand the original, I honestly can't… But if this is what I would hear the next time it comes on a random grocery store's radio, I would totally wanna stay to listen to the whole thing 😃 You're unbelievable, man! 🤘🏻

 4. This is just incredible! In summer 2002, when the Ketchup Song was released I walked through Spain on the Camino (where the song was played all the time) and was addicted to SOAD. So you just baked two parts of my past together 🙂

 5. Sir, you're just insanely talented. I'm binge watching your videos and just can't get enough of it😍You're such an inspiration!! Thank you for sharing your amazing creations 👏👏The amound of work, commitment, creativity and love you put in your covers is stunning. I'm so happy I found this channel! Wish you all the best!🙏

 6. Теперь это моя любимая версия,😮

 7. I really want to thank you for these, you make metalwork and repairs so much easier when we hit your songs on Spotify at our workshop. Those aways turn the mood much more positive while undertaking difficult tasks!

 8. Las segundas voces al estilo Daron Malakian están diabólicas! 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻

 9. @elmoricio says:

  this is sick yo, what's the tunning? want to play it with the fellas 🙂

 10. Браво! Супер кавер!)

 11. @glensubtorq says:

  I have never heard the original version and never will. This will do 😎

 12. I always thought someone sholud make a metal version of this song, but a SOAD version is just too god!!!

 13. @merryprawn says:

  I can't tell if you kicked the mic on purpose or by accident @0:44 but it's too funny either way 😂

 14. Tego utworu nie da się uratować, jedyne czego da się słuchać to solo na gitarze bez słów.

 15. @Silverheest says:

  You have not just successfully identified the specific musical traits and artistic specialties that make System of a Down so unique; you have also recreated their whole incomparableness with your own physical capabilities, not just with instruments but with your very own voice… and it still sounds just like if I would have heard Serj Tankian and Daron Malakian sing Asereje to me and you've made it in such a way that it doesn't even sound "weird" or in a "meme" way, just straight up good old SOAD…. You're insanely talented and I am so humble to have found your channel this evening. Thank you, dear neighbor <3 (I'm a Swede)

 16. Some of the catchiest stuff I've ever heard! You sir are beyond brilliant 😂

 17. բառերը հետևյալն են:

  Տեսեք, թե ինչ է սպասվում անկյունում
  Դիեգոն գալիս է պարելով
  Լուսինը աշակերտների մեջ և ծովի ջրի կոստյումը
  Կան մաքսանենգության մնացորդներ
  Իսկ որտեղ էլ հոգու տեղ չկա, այնտեղ գնում է իրեն ձեռնափայտ տալու
  Տիրված է ռագատանգա ռիթմով
  Իսկ նրան ճանաչող դիջեյը հիմնը նվագում է 12-ում
  Դիեգոյի համար ամենացանկալի երգը
  Եվ նա պարում է, վայելում և երգում է այն
  Եվ aserejé-ja-dejé
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Կախարդություն չէ, որ ես ամեն օր գտնում եմ այն
  որտեղ եմ քայլում
  Դիեգոն ունի ինքնասիրություն և ուրախության այդ կետը
  Ռաստաֆարյան-Աֆրոգիպսիա
  Իսկ որտեղ էլ հոգու տեղ չկա, այնտեղ գնում է իրեն ձեռնափայտ տալու
  Տիրված է ռագատանգայի ծեծին
  Իսկ նրան ճանաչող դիջեյը հիմնը նվագում է 12-ում
  Դիեգոյի համար ամենացանկալի երգը
  Եվ նա պարում է, վայելում և երգում է այն
  Եվ aserejé-ja-dejé
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Եվ aserejé-ja-dejé
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Եվ aserejé-ja-dejé
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Եվ aserejé-ja-dejé
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից
  Ինչպես արդեն ասվել է
  Ջեբեից դու jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi-ից

 18. @pW86rocker says:

  One Word: unbelievable!!!!

 19. @pbosche says:

  When fans ask SOAD for a new album they simply refer them to Moonic.

 20. I've been binging the songs of yours that I like and I gotta say you've got amazing range of styles, and you do them well enough that half the time I genuinely wouldn't have known it wasn't the real band, you're amazing and I hope you keep this up!

 21. 😂😂😂😂😂😂

 22. Music is dead!
  Long live Music‼️

  "Be good to one another or fock off!"
  The Gospel of Thomas Doubting 1:1

 23. @loat523 says:

  Tu español ser muy bueno

 24. @Orsikmorsik says:

  Average SOAD song))))))

 25. @SCHCOMM says:

  man, please, i need grindcore version of this!

 26. @10RM555 says:

  😮😮😮impressive😅😅

 27. Your non screaming Serj voice is spot on, if you told me you held Serj hostage in your basement and forced him to sing I'd almost believe you

  Your screaming Serj voice I can hear a difference but it's still pretty close

 28. @VDRP says:

  You are amazing, keep up the great work!!!

 29. Buenísima versión de las ketchup!!! 🤣🤣🤣

 30. This guy is real talent and amazing creativity I wish I have that mind , I want to tell him man you are amazing and real thing bro fuckin great

 31. Finally I song that I can listen with my mom

 32. Man, what If SOAD wrote "Living La Vida Loca"?

 33. genial pronunciación del español!!

 34. Damn man, can you just replace SoaD and make a new album for us? You’re up to the job!

 35. Original 😅👍🏻

 36. Holy fuck!! Love it!! 😂😂

 37. There was an interview back in the day when SOAD were in their prime, and Serj was asked what he thought was the key secret of the SOAD sound and songwriting. He gave the mic to Daron, and he said "We don't know, ask Otu"🙏🏻🙌🏻

 38. @kwilo4718 says:

  you sound just like them, holy crap

 39. You are a genious ✌✌😁😁😎😎🎸🎸🎶🎶🍺🍺🍻🍻👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

See also